Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

23

Document datum

27-2-1756

Document soort

pagina

44,00 t/m 44,00

Tekst

Kantlijn tekst

Den voogt Berentsen relateert een weete van tegenstaande acte naer ‘t aentrekken der klokke ter gewone plaatse gepubliceert en geaffigeert te hebben ...

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

vrijdag de 27 februari 1756. ten overstaan van (in het bijzijn van) ... voor het gerecht verschenen dr. h. schievelbergh bekking in kwaliteit als volmachtiger van de heer raad en ambtenaar schenke de nijdeggen getuige prothocol, deze weledelen rechtbank te kennen gevende dat hij hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. q.p. daterend de 28 decemb. 1759 met beslagname heeft geprocedeert op een vierde gedeelte van een gevestigde schuldbekentenis in de vragersen tiende en cavenstede have in deze domeinen gesitueert voor wanneer verre van hem/haar toestendig is aan de echtgenoten kirschebaum, relatie tot die acte van beslagname. en dat de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. q.p. die acte van beslagname op de 8. septbr. 1755 abusivelijk met opbadinge heeft vervolgt uit welken hoofde voor zichzelf bij deze wil hebben verzocht en gedaan kost en schadelose opheffinge, cassatie en annullatie van opgemelte acte van opbadinge met de gevolgde sequeken van dien ten dien einde een duplum consignerde met (als, ofschoon, omdat) oblatione de augendo. verzoekende alnu de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. omni meliori onlangs, onder inheesie en repetitie van gedane en na behoren door subsdium juris geexploiteerde beslagname, daterend voorgeschreven, vermits van hem/haar nog met geld met recht is afgedaen, de aenheringe van opgemelte bepeindete vierde gedeelte als na l. (=landts) rechten en n. (=nederlands) regelment. en zoo is het, zo besluiten wij... de echtgenoten kirschbaum geen procureur instemmer judici hebben aangesteld, wanneer verzochte de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken, dat in conformiteit van ons n.r. de nodige weten en insinutatie van een en ander door edietum ad valvas moge worden geexploiteert, en dat de weten deze met de het gewone na, sedert, nadat op dusseldorff aan het woning, woonplaats van de heer kirschbaum mag worden verzonden, en dat van alles na behoren mag worden gerelateert, onder uitdrukkelijken eikh van kosten reeds zijn aangewend en nog verder staatn aangewend te worden. gegroet salvisq. zoveel obtinuut .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./