Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

22

Document datum

27-2-1756

Document soort

pagina

43,00 t/m 43,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

vrijdag de 27 februari 1756. ten overstaan van (in het bijzijn van) rechter ... voor het gerecht verschenen dr. h. schievelberg bokking uit naam van (met als naam) proprio en geeft met behoorlijk repsect deze weledelen berecht te kennen, dat hij hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. advocando de heer raat en ambtenaar schenke de nijdeggen niets alleen bij deze weledelen rechtbank, maar ook bij de berecht van bredevoort en elders is bedient geweest en nog bedient en dat hij uit dien hoofde ingevolge zijn rekenboek een ecletante somma gelds wegens verdient salaris en gedane verschotten heeft aanspraak. en dat de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. met leetweesen heeft moeten vernemen, dat gemelde zijnen heer hoofdzaak schenke de nijdeggen zijne goederen, effecten en pretensien met arresten zijn besproken en geaffecteert. zoo verzochte de comptrt. omai meliori onlangs via ac vorm juris inbeslagname, aanhouding en toeslag op het recht dat de heer ambtenaar schenke de nijdeggen bij beslagname en met die daar opgevolgde landsrecht uitvoeren geldmiddelen heeft verkregen op een vierde gedeelte van een schuldbekentenis gevestigd in de vragersen tijnde en havestede have in deze domeinen gesitueert en voor wanneer verre van hem/haar toestendig is aan de echtgenoten kirschbaum, ten einde om door dit middel voor zijn verdienst salaris en gedane verschotten en dat nog staat te geschieden. (alles nogtans ter goeder rekeninge en in welk geval tot taxatie en moderatie van deze weledelen gerigte). te erlangen genegenheid, begeerte en preeferentie om bij monquement van voldoendinge zich daar aan kos en schadeloos te kunnen en kunnen verhalen, met verzoek van prthecollatie en register deze, en verder door extractum prothocol de nodige subsidiale weten en aanzegging, bekendmaken, kennisgeving, een bedekte voorreden aan gemelde heer raat en ambtenaar schenke de nijdeggen zetelende te de koper als mede behoorlijke relatie ad prothocol, alles onder uitdrukkelijken eisch van kosten gegroet salvis q zoveel buiten toepassing .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./