Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

20

Document datum

..-12-1755

Document soort

pagina

41,00 t/m 41,00

Tekst

Op heden den decebr. 1755 is Johan Valentin Freij rentmeester en Johan Conrad Pilgrim als door den hoogwerlgbr. gestr. heer H.W. Vrij heer van Dornberg genaamt Heiden, regerende heer deser stad en heerlijkheid Lightenvoorde, in ‘t bij wesen van de righter Schalen en de fiscaal Dr. J.C. Evers, in den eed genomen, en hebben deselve, een ieder in sijn functie, met soleveelen eede verclaartm sig trou en eerlijk te sullen gedragen.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

op heden de decebr. 1755 is johan valentin freij beheerder, rentmeester en johan conrad pilgrim als door de hoogwerlgbr. gestr. heer h.w. vrij heer van dornberg genaamt heiden, regerende heer deze stad en domeinen Lichtenvoorde, in ‘t bij wezen van de rechter schalen en de fiscaal dr. j.c. evers, in de eed genomen, en hebben van hem/haar, een ieder in zijn functie, met soleveelen eede verclaartm zich trou en eerlijk te zullen gedragen .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./