Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

2

Document datum

23-7-1755

Document soort

pagina

2,00 t/m 2,00

Tekst

Kantlijn tekst

Den 50 sten penning van den aenkoop hier in vermelt is betaalt met twee gulden twaelf stuijver Zutphen den 15 Julijj 1755. In tabsente van mijn kan was get. J: S van Eijs … \\n(Certf: uijtgegeven.)

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

woensdag de 23 julij 1755 ten overstaan van (in het bijzijn van) rechter g l schalen j: u: dser ceurooten j: knol en a: tongerlo verschenen jan evers en enneken kolkman echtgenoten, tutore marito en bekenden, na voorgaande voldoeningen van de kooppenning, in een steden vasten en onwederroepelijken erfkoop overgedragen, getransporteerd op en overgedragen te hebben zo doende volgens en mits deze aan berent storkhort en Aaltjen te manschot en van hun/hen erven haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken. eigendommen toebehorende twee {stukjes} klein stuk grond akkerland, groot ongeveer een * ca 29-34 ltr zodat, t een op 't lange stukke en 't andere op de rietheuvel,, naast jaspers (?) en peter te goldewijks landerein in deze domeinen buurschap zieuwent kennelijk gelegen, en zo voor vrij en alle di..el nergens mede bezwaart dan met gemene Heren en lands lasten. bekennenden de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken. voor zich en haar erven van nu voortaan en ten voor altijd dagen van de voorgeschreven. twee verkogte percelen ontheven, onteigent en ontregtigt te wezen en koieens (?) en erven daar aan mits deze wederom be-ervende met de belofte van deze koop en opdragt tegens idereen wanneer daar op mogte willen sereken (?) ten allen tijden te zullen staan, waghten en waar onder verband van haar personen en goederen, hierop met de hand en mond vertiggenisse doende met verzoek van prothocol en register deze s.a.l de supds overeengekomen overeenkomende zij zijn

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./