Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

19

Document datum

19-12-1755

Document soort

pagina

39,00 t/m 39,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

de heer officier van de stad en domeinen Lichtenvoorde met assistentie van onder .. geleenden onderzocht hebbende bovenstaande requeste, door jan evers de jongen en jochem sterenborgh in haar qualiteiten gepresenteerd daar bij verzoekende toestemming en machtiging, toestemming, bekrachtiging, om haar pupillen aandelen aan eenige geringe percelen, nominaten ter gemelde requeste geexprimeert, met en nevens de mede eigenaar teunis isereve aaen van hun/hen voor elff twintigste gedeelten geeigent, te kunnen verkopen, en gelettet niets alleen op de geringe aandelen van de minderjarigen aan die ter requeste nominaten op schrift gestelde perceeltjes, maar sonderlingh mede op de aandrang van de mede eigenaar tot de verkoop of sunsten afdelinge derselve, en verdere redenen en motiven bij opglte. requeste vermelt, accoordeert die supptn. in haar qualiteitenm om met en nevens de mede eigenaar die percelen te verkopen, daar tot mits deze van hem/haar domeinen zijn gesitueert, en zo zoals naar stijl en gewoonte deze gerights banke gebruikelijk. met verdere machtiging, toestemming, bekrachtiging om tegens ontfangh dier *1/240 of 1/270 pond landsrecht opdragt te doen, van hem/haar, het zij tot aankoop van eenige dier effecten of aflossinge en betaling van de lastige schulden te emplojeren, of sunsten ten meesten nutte en dienste haar pupillen aan te leggen, en daar van ter zijne tijd behoorlijke verantwoordinge te doen. aldus bij ons ondergeschrevenen gedeereteert in Lichtenvoorde de 19 dec 1755. was getekent st..toeverlaat j.c.evers dr .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./