Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

17

Document datum

15-12-1755

Document soort

pagina

34,00 t/m 34,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

Maandag de 15 decbr 1755. ten overstaan van (in het bijzijn van) rechter .... voor het gerecht verschenen joost wijnvelt in kwaliteit als mede stander van de pagt van het monopolie op de gebrande wateren deze pagt jaren en gaf te kennen,hoedat harmen hollewegh en zijn vrouw tappers van gebrande watern binnen Lichtenvoorde bij vonnissen ter canere van haar edele mogende de Heren gedeputeerde staaten van de graefscahp zutphen de datis de 11 en 13 december deze jaar 1755. so wegens het vervalsehen van genever. inslaen van van hem/haar zonder die uit de kelder van de monopolist te halen als anders zijn veroordeeld in de herstellen, terugbetalen, goedmaken driehondert vijf en twintig goltgulden als uit die vonnissen burnen sonsteren en vermits de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken qp beducht is dat de gepeindeteens om deze vonnissen was het mogelijk illusoir te stellen. som overleden haar roerende en onroerende goederen op een fraudulente wijze zonden kunnen wagten te veraliereren, of te overdragen. zo word de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken qp. as impediendom talem alienalionem of oppigaorationem genoot saakt zich onvermindert het recht van parate en reele uitvoeren zich en zijn consorten volgens die vonnissen uit hoofde van dien tot erkende herstellen, terugbetalen, goedmaken en kosten competerende aan deze weledelen land. berecht als de rechter rei sito te addresseren en ten fine van proferentie te verzoeken beslagname en affectie op en aan de roerende en onroerende goederen en effecten harmen hollewegh en zijn vrouw fenneken olislagers binnen deze domeinen Lichtenvoorde ervintelijk en gelegen en speciaal mede op de gepeindetens gebouwen. schuur en hof Lichtenvoorde gelegen als mede op en aan de van zich zelf andere ongereden goederen bestaande in een stuk akkerland in van de bosgaarden tussen het tuinland van a mellink en h wijenborg onder Lichtenvoorde kennelijk gelegen zo om door middel van dien daar aan te verhalen de somma van driehondert vijf en twintig golt gulden, met de kosten voor wanneer verre die aan hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken qp en zijn consorten bij die vonnis van 13 deze mede zijn tot erkend, en de gepeindeten daar in zijn veroordeeld. en verder bij komstige taxatie zullen worden geadjudiceert. schuldeiser qp beslagname meden voor alle kosten en schaden met regten, verzoekende hier van wheten en aanzegging, bekendmaken, kennisgeving, een bedekte voorreden aan gepeindetens relatione salvo met en onder vorder verding en verzoek als stijli en volgens de landsrechten. zoveel buiten toepassing .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./