Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

16

Document datum

8-2-1755

Document soort

pagina

32,00 t/m 32,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

[de notitie is doorgestreept] Maandag de 8 fbr 1755. ten overstaan van (in het bijzijn van) rechter. voor het gerecht verschenen de hoogwelgebooren heer wolfgang ferdinand duceberg (?) en zijn hwed. echtgenote ook hoogwelgb vrouwe carolina dorothea van loevenstein heer en vrouw van Lichtenvoorde de vrouw met haren (hun) huwelijk heer geassisteert te kennen gevens hoe dat zij comparantien hebbende opgenomen 1ste van de hooggebooren vrouwe spohia charlotta gravine van warten sleben dovariere van westerholt en haar erven een somma van 10000 gouden (zilveren) gulden 2de van de hwgb heer jacob adolph van heekeren heer van beurse gewoon raad in de hove provintiael van geldereland en zijn hwgb echtgenote de ook hwgb vrouwe alexandriene charlotta van westerholt en haar erven een somma van 20000 gouden (zilveren) gulden en verder van de hwgb heer w.c. hr van westerholt en zijn erven een somma van 17000 gouden (zilveren) gulden en zoo is het, zo besluiten wij... in het heel een somma van 47000 gld daarvoor ten behoeve van en verder crediteuren op de 25ste novb deze jaar voor plaatsvervanger van de vorst in het bestuur van het land, een provincie of een streek en uithuwelijken van het leen kon bestaan uit bezit, (te leen) van een onroerendgoed, een bevoegdheid, aandeel in de opbr van deze vurstendom en graafschap hadden met als onderpand de domeinen Lichtenvoorde met alle de daar ondergehorende goederen en landerien regteb en geregtigheden van dien niets van allen uitgezondert wanneer als van hem/haar ten het leen kon bestaan uit bezit, (te leen) van een onroerendgoed, een bevoegdheid, aandeel in de opbr handtekening bekent zijn dat vermits onder de domeinen Lichtenvoorde zich ook vervaldatum percelen kwamen te bevinde die eigen bezit waren de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken deze verclaaren tot terug seenriteit van de genoemde (voor genoemde) crediteuren ten allen overvloet en voor soveel nodig dienstig mede te verbeiden alle sodanen eigen bezit percelen en goederen als bij en onder de domeinen Lichtenvoorde gehoren ten einde in in geval van onvermoedelijke wanbetaelinge van de voorschrevene. drie capitalen met de rente van dien en niets voldoeninge van 't geene bij de obligatien is gestupuleert. zich daar aan wanneer wel als aan de het leen kon bestaan uit bezit, (te leen) van een onroerendgoed, een bevoegdheid, aandeel in de opbr percelen tot keur en welgevallen van de crediteuren alledings kost en schadeloos te kunnen verhalen. onderworpen de comprtn ten ten einde haar personen de qem. eigen bezit percelen en verdere goederen aan de judicature en uitvoeren van alle Heren hoven rechters en gerigten en speciaal van de hove provintiael van gelderland met renunsiatie van alle verweren (uitzonderingsgronden) deze enigszins contranerende. Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen) .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./