Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

14

Document datum

29-11-1755

Document soort

pagina

27,00 t/m 27,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

sabbati de 29 novbr 1755 ten overstaan van (in het bijzijn van) rechter h.j schalen j.k dor. bijzitters j. knol en a. tongerlo. verschenen aaltjen wibbels weduwe van andries van leeuwen in deze geassisteert met harmanus berentsen als geregtigd deze weledelen rechtbank te kennen gevende, hoe dat voornemens was een tweede huwelijk aan te gaan dag eer dat zo kon geschieden het de nootsakelijkheid vereiste dat over haar twee minderjarige kinderen met namen teune en willemijne van leuwen bij overleden haar gemelde echtgenoot verwekt. voogden waaren aangesteld eaarom de compr. was te rade geworden zich bij deze weledelen rechtbank te adresseren en te verzoeken dat hendrik brukkelder en severijne hesselink tot voogden over de minderjarige kunnen worden aangesteld en teffens gelasst de voogdschap op haar te neemen. beslissing. het rechtbank onderzocht hebbende voorstaande acte steld die hier bij verzochte personen tot voogden aan welke dan in judictio aanwezig zijnde de voogdschap overeenkomende manu hebben aangenomen en belooft zich als voogden na landsrecht te zullen gedragen .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./