Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

13

Document datum

21-11-1755

Document soort

pagina

25,00 t/m 25,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

[..] verschenen dr. j.c. evers als ten prothocol alhier bekenden, volmachtiger van de heer theodorus jagerink predicant bernardus hemink hermanus berentsen en jan tongerlo ouderlingen, ambrosius tongerlo en coenraad brukkler kerkelijke armenzorgers in de gereformeerde gemeente te lichtenvoorde refererende deze weledelen berecht te hoedanig hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken.hoofdzaak off wel hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. qp. noil. eorim pra dat alvorens bij de heer officier of rechter deze domeinen en ambt s hovens brieven van uitvoeren waren ontvangen en overgebragt, en van hem/haar ter uitvoeren te leggen, bij de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. qq. verzocht was bij een weledelen berecht daterend de 14 deze maands novbr.en jaar 1755. is geinmitteert en in de bezit gestelt geworden van de onroerende goederen van jan zegendijk als Namenlijk in haar een schepsel zaad land ongeveer in 't vookshuijs tussen hendrik Aagten en geert rooks land gesitueerd, idem in zijn stukke tuinland ongeveer twee (* 1,7) are lijngesaei groot, in de wolters gaarden tussen de landrien van de behoeftigen te Lichtenvoorde en jan evers gelegen en dan nog in van hun stukke akkerland ongeveer een schepsel zaaigoed groot op de wolters afgescheiden land door een omheining (vaak bemest met plaggen waardoor dit steeds hoger ligt of een door schapen bemest stuk omheind gebied waarbij men ombeurten de wacht hield) tussen de behoeftigen voorssn. en jan evers landrien en alle onder harrevelt en in de buurschap zieuwent onder deze domeinen Lichtenvoorde gelegen. en verder in de onroerende goederen van de weduwe en kinderen van overleden Eimert beernink op 't * ca 125 .. 137 liter plaetjen of gerei, tuig 't * ca 125 .. 137 liter genaamt met huis, akker en wieland. hout en holtgewassen en vordere op en afhankelijkheden in gemelde buurschap zieuwent onder de domeinen voorfsn. mede kennelijk gelegen. ten gevolge van dien wilde de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken qp lanrechte en nieuwe gererieerde regelement deze graafschap zutphen de 1ste 2de en 3de ruiningen hebben geboden, doende zo kracht en mits deze, verzoekende van hem/haar te decerneren op de percelen voorgemelt ten met het doel volgens het recht. en verder weten en insinualiteiten van deze en die daar bij genentieerde acte aan jan zegendijk en de weduwe. van Eimert beernink op 't * ca 125 .. 137 liter voor, ten behoeve van, in plaats van ut moris juris ac stijli alles onder wel uitdrukkelijken eis en protest van kosten salvix. zoveel buiten toepassing

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./