Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

1

Document datum

23-7-1755

Document soort

pagina

1,00 t/m 1,00

Tekst

Mercuri den 23 Julij 1755. Coram Righter G. L. Schalen J: N: Dos Ceurnoten J: Knol en A: Tongerlo. Erschenen Jan Herbers en desselfs huijsvrouwe Hendersken Kolkman, tutore murito, en bekenden nae voor gaande in een steden, vasten en onwederroeplijken erfkoop gecedeert te hebben sulx doende kragt ende mitsdesen aen Berent Storkhorst en Aeltjen te Manschot Eheluijden en der selver erven haar compttn. eijgendommelijk toebehorende twee hoekjes bouland t eene op 't lange stukke en 't andere op den Rietheuvel in deze heerlijkheid boerschap Zieuwent kennelijk gelegen, en sulx voor vrij en allodiaal (?) nergens mede beswaart dan met gemeene Heeren en laads lasten bekennenden den comptn. voor sig en haaren erven van nu voortaan en ten eeuwigen dagen van de voorsc. twee verkogtte parcelen ontheven, onteijgent, en ontregtigt te weesenss en koperen (?) koperen (?) en erven daar aen mits desen wederom te-enenden met belofte van esen coop en opdragt tegens een iedereen soo daarop mogte willen spreken, ten allen tijde te killen staan, hoge (?) ten en wahren onder verband van haer personen en goederen, hierop met hand en monde vertiggenisse (?) doende met versoek van prothocollatie em registature dese S.A.L. Dekiper Stipulaado Stipulatie Suat.

Kantlijn tekst

Den 50 sten penning van den aenkoop hierin vermelt is betaalt met twe gulden twaelf stuijver Zutphen den 26 Junij 1755. In tabsente van mijn kan was get. A: C van Eijs geb. Van Soetbeek. In fiden(?) G. Schalen Righter x homten(?)

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

woensdag de 23 julij 1755. ten overstaan van (in het bijzijn van) rechter g. l. schalen j: n: dos bijzitters j: knol en a: tongerlo. verschenen jan herbers en haar huisvrouw hendersken kolkman, tutore murito, en bekenden na voor gaande (heraldiekteken) in een steden, vasten en onwederroeplijken erfkoop overgedragen te hebben zo doende volgens en mits deze aan berent storkhorst en Aaltjen te manschot echtgenoten en van de van zich zelf erven haar compttn. eigendommen toebehorende twee klein stuk grond akkerland t een op 't lange stukke en 't andere op de rietheuvel in deze domeinen buurschap zieuwent kennelijk gelegen, en zo voor vrij en eigen bezit (?) nergens mede bezwaart dan met gemeene Heren en laads lasten bekennenden de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken. voor zich en haar erven van nu voortaan en ten voor altijd dagen van de voorsc. twee verkogtte percelen ontheven, onteigent, en ontregtigt te weesenss en koperen (?) koperen (?) en erven daar aan mits deze wederom te-enenden met belofte van esen de koop, de te leveren ...... en opdragt tegens een iedereen wanneer daarop mogte willen spreken, ten allen tijde te killen staan, hoge (?) ten en waar onder verband van haar personen en goederen, hierop met de hand en mond vertiggenisse (?) doende met verzoek van prothocollatie em registature deze s.a.l. dekiper overeengekomen afspraak, overeenkomst suat .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./