Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

84

Document datum

3-3-1697

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Erschenen Dr. Stump volmr van Lodewick Trees als man en momber sijner huijsvrouw Mechtelt Huijninck gewesene huijsvrouw en weduwe van wijlen derselver voorige eheman en chirugijn Herman Casper Waes, versoeckende peijndinge aen de gerede goederen van Stijne Rouwhorst gewesene huijsvrouw van wijlen Willem Geerkinck voor 20 gld. 9 str. ...

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen dr. stump gevolmagtigde van lodewick trees als man en voogd sijner huisvrouw mechtelt Huinink gewesene huisvrouw en weduwe van van hun/hen vorige echtgenoot en chirugijn herman casper waes, verzoekende beslagname aan de roerende goederen van stijne rouwhorst gewesene huisvrouw van overleden willem geerkinck voor 20 gld. 9 str. .. .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./