Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

8

Document datum

3-4-1696

Document soort

pagina

6,00 t/m 6,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

Verschenen chrit. stump rechter en landsschrijver. deze heerlijkheid, verzoekende uit in gevolge van vonnis van de 19e december 1697 pe..dinge aan zodanige vruchten van den halven Vragerdersen thiende en cavenstede have, waaraan de weduwe. harckincks de 17en aug 1689 aenheringe gedaan en bij triumphatoire vonnis van 17en op de zelfde dag van juffer van teken in heraldiek, linker -schuinbalk ontvangen heeft of geadjudiceert zijn, en verder aan zodanige vruchten als betalingen van de jaren 1690 en 1691 bij inbeslagname, aanhouding geaffecteert heeft, en bij zijn tegens haar op de 19en decemb ontvangen vonnis uit te voeren verklaart zijn, en zo voor zijne gelibelleerde en daarbij geadjudiceerde 261 gln. 17 str. en 42 guld. 6 str van 423 bevondende bladeren wegens de conscriptie van dacten in p e liquidationis, als mede voor 202 gln 18 str en 439 gln 10 str hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken volgens acte van inbeslagname, aanhouding van de 11 julij 1688 de een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is opmakende, en zich bij obglts vonnis van den 19 decemb 1694 in hetzelfde geval geadjudiceert, alles nogthans salr. si relit diminutione et belasting en ast reckende alle bewezen betalinge en t geen ingevolge van t de genoemde (voor genoemde). inbeslagname, aanhouding van de 11en julij hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken mocht komen de daaruitvolgende, met verzoek dat hiervan de wete aan de weduwe harckinck moge gedaan en termijn van 14 dagen na, sedert, nadat insinuationem tot diminutie op de een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is opmakende ad akte overgegevene, en acte notam citem aan haar ingezonden rekeningen 1 waarvan ten overvloet haar terug kopie zal bijgesonden worden geprasigeert voor de, met aanzegging dat bij afwezigheid van dien tot belasting als anderszijds bij verstek zal worden vervaeren na behoren. obbiuit. de ondervraagt toebe Resink verklaart hier van de wete met daarbij rekeningen op tongerlo in afwezigheid van vrouw harckincks, aan haar zoon johannes overgelanght en gemeld te hebben, de 4 april 1696."

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./