Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

6

Document datum

4-3-1696

Document soort

pagina

4,00 t/m 4,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

woensdag 4 maart 1696 rechter [..] verschenen Derk Donderwinkel bijgenaamd rederijkersvers vaak achtregelig met twee rijmklanken weduwnaar en erfuijter van overleden zijn huisvrouw stijne kettelars en egbert ketteler wanneer voor zich hij/zij hebben betaald als voor d halve erfgenaam van zijn voornemens. zuster stijne en en verder zij engert ketteler als oom en voogd van overleden enneken kettelers twee nagelaten minderjarige kinderen, benoemt grietjen en hermken Derksen, en verder evert Derksen als mede bloedtmomber van voornemens. beide kinderen, en bekende op heden, ten overstaan van deze weledele: rechtbank getransigeert en parrondeert te hebben, naar gesien en vooraf ge-examineert inventaris nij de mede hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken Derk Donderwinkel opgegeven wegens zijnen voornemens. vrouws helen nalatenschap volgender gestalt. dit die voorus Derk Donderwinkel zal hebben houden en erfelijk te genieten alle de roerende en onroerende,wat namen de ook mogen hebben, geeme daarvan uit gesondert wanneer en als die bij de inventaris zijn genomineert, mitsgaeders schulden en wederschulden daarin vermelt tot schade en baten.Waartegen die voortaan. Derk Donderwinkel eenstents zal cijnshouders uijtenvolgen aan zijn zalige. huisvrouw erfgenamen alle zijne zalige. vrouwen kinderen en lijnen tot haren (hun) lijve gehoorigh geweest, als mede een grijhs koe, onder hun schikkende bewust bovenal zullen die erfgenamen voornemens: maeghscheidts wijze erfelijk hebben te genieten en te trertien voor assistent eens vooral, het perkelstedeken in Varsseveld en een zaerden de tap geheten in de Buurtschap westendorp kennelijk gelegen, wanneer nogthans en met de geschreven voorwaarde dat voornemens: Derk Donderwinkel .. .. .. zijnde haar vrouws erven en leven in deze jaren 1696 en de volgende jaar 1697, voorhanden en nog wassende korenvruchten van de .. te perkelstedeken hoon en ter eerlijk halve zullen worden deel en half aan Derk Donderwinkel onverhindert als mede aan de erfgenamen van stijne kettelers worden uit gevclijht waaronder hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. en de onder de partijen ten overstaan van deze weduwe: (weledelen) rechtbank onder vertichuit van alle excepten t zij waar bediepinge als anders, wanneer na rechten mochten kunnen worden bedacht eeuwig en erfelijk de hand geven gedaan .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./