Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

494

Document datum

25-11-1700

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

. . verschenen willem boer op ´t armengoedt campe en geertien zijn huisvrouw zij met zich als haeren man en wettigen voogd in deze geassisteert die bekenden naar gehoudene liquidatie met de eerw. kerckenraet aan de Armenhuis alhier wettelick en deugdelick schuldigh te zijn wegen achterstendige haergelt een summe van 24 guld. 16 st 12 *1/240 of 1/270 pond. idem wegens schorten zaad en geleend contanten in vervaldatum jaren gedaan 52 guld. 13 str. 8 *1/240 of 1/270 pond. en van achterstendige verpondinge tot gewoon 1699 en extraordinaris 1700 beide incluis 22 guld. 9 str. monterende te samen een som van eenhondert gulden belovende gltn summe tegens aanstaande mei precise te betalen,..

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./