Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

485

Document datum

22-10-1700

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

. . verschenen hendrik lelant tegens gerrit jan kolwagen te kennen gevende hoe dat hij uit kracht van verwin op de 27 mei naestleden werckelijck inheringe had verkregen en met behoorlijke solemmiteiten volgens het recht was geimmitteert in de gebouwen alhier aende marckt, tussche h. ten have en rolof wijchers behuijsinge staande, hoflant aan de kleine brugge naast berent silvolts onlangs Krabbenborg aandeel voor lichtenvoorde, en haar akkerland op de nijrickshaar neast b. huijincks Land notoirlick gelegen wanneer verzochte hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken dat op heden zijnde de gepubliceerden daag van distractie, met vercoopinge moge vervaeren worden, de klocke aen getrocken, de voorwaerden geloofen de keerse ontsteecken en bevrijet na landtrechten en onder voorbeholt in geval van hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken uit dese effecten het sijinge met (als, ofschoon, omdat) interee et expensis niet mocht komen te verkrijgen, van zijn vordere regres tegens betalingen gerrit jan kolwagen, .. voorwaarden 1. de percelen zullen met schrijvinge onder tellingen geschieden .. 2. de betaling van de kooppenningen, koopsom zal geschieden als heden op ses .. 3. en zal de koper voldoende hij die zich garant stelt stellen .. de gebouwen daarvan heeft de hooghte insaete hendr. lelant 200 gl verhoogt 5 ---------- 205 het perceel hoflants daarvan heeft de hooghte insaete wijnholt berendtsen voor 40 gehooght 5 toebe Resink 2 w. berentsen 1 ---------- 48 het land op de nijrinckshaar daervan heeft de hoogste insaete hendrik lelant voor 55 gehooght 5 ---------- 55

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./