Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

463

Document datum

11-06-1700

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

. . verschenen arent wassinck voor zich zichzelf en voor zijn afwezige huisvrouw hendersken ter stege de rato borgstellend en ontvangen te hebben van jan stemer een bedrag van vijtigh gulden belovende van hem/haar jaarlijks te verrenten tegens ses ten hondert waervan het eerste jaer rente zal vervaldatum zijn op de 2e junij 1701 en wanneer vervolghlijck tote aflosse tot, wanneer beide kanten een kwart jaar voor de afspraak, aan te kondigen voorbehouden wordt, stellende daarvoor ten onderpande alle zijne comparanten gereden en onroerende goederen en in contact geld zijne eigendommen halve maete de woelmaethe genaamt, achter de kleijne braecke naast klumperinck maete in de buurtschap Lievelde naar het noorden gelegen, om zich daarvan bij ingebreken blijven van misbetaelinge soo voor waar rente aan vast zit als rente met parate uitvoeren kost en schadeloos te kunnen verhalen. Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen) .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./