Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

443

Document datum

24-04-1700

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

op de zelfde dag .. dr. roller gevolmagtigde van de bijzitter crabbenborgh repeteert en insereert de gedeane willekeur en vrijwillge overhandeging in verwin en tot daetelijcke overdracht van het eigendomsrecht door en van berent silvolt en zijn huisvrouw verleden en gedaan op de 14de april deze jaar 1700 van zeker stuck akkerland op de leweriscamp en nog sijn deel aan zeker stuk hofflants aende nieuwe pante, resp in deze domeinen .. voorwaarden 1. de percelen zullen met schrijvinge onder tellienen gescheiden .. 2. betaling van de cooppenn. zal geschieden in twee termijnen .. 3. er zal de koper voldoende hij die zich garant stelt stellen die zich als daarvoor zullen moeten verbinden ..

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./