Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

435

Document datum

10-04-1700

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

johout van d'requeste en daerop gegeven decreet aan de ed. berechting van heerlijckheit lichtenvoorde mijn heeren geeft met schuldig repsect te kennen de weduwe van overleden gerrit harckinck, hoe dat zij supplte inden jaere 1694 in vrijwillig verwin oft overdracht heeft overgegevn voor haer zichzelf als boedelhouderster van wijlen echtgenoot zalige. en als legitime voogdes, beschermster van haar minderjarige zoon jacob herman harckcinck het juijs en haevesaete tongerlo in deze heerlijckheijt gelegen aan de heer arnold Wenthold en sijnen erven, en dat glte haar nu met te requeren, in opsichte jacob herman harckinck nog niet mundig is deze ed. rechtbank toestemming tot de de genoemde (voor genoemde). overhandeging off overdracht, wanneer verzocht de supp dewijl soodaeninge ter plaatsen daar de goederen gelegen dat u ed. het voornemens. overdracht daterend als de genoemde (voor genoemde). met van hun/hen toestemming gelieven te corrobreren te meer dewijl de mundige kinderen hetselve bij deze ook zullen komen te doen. dit doende. ordert engelina ten brinck wede. harckinck volgt de inhout van de volmacht wij burgemeesteren en de regeerders van de stad amsterdam geven bericht van een jaerlijken dient behoort certificeerennde voor de waerheijt dat voor ons verschenen is wessel harckinck en heeft in de beste en bestendigste forme rechten geomstituteert en volmachtig gemaakt, gelijck zij consituteerde en maeckte volmachtig bij deze zijn broer johannes harckinck om uijt zijn constituants name voor het berechting der domeinen lichtenvoorde, te verschijnen..

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./