Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

42

Document datum

21-9-1696

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

Maandag... verschenen peter beerten voor zich zichzelf en voor zijn huisvrouw Jenneke teppers de cato oneerende, bekende voor zijn huisvrouw en erven wel en goed ingeschreven en ontvangen te hebben van tonnes kleijn isereve een bedrag van hondert vijftig dllr, belevende van hem/haar jaarlijks en allen jaren te verrenten tegens vijf ten hondert, waervan het eerste jaar zal vervaldatum zijn op mei 1697. en wanneer en verder tot afloese tot, wanneer beide kanten en half jaar voor de afspraak, aan te kondigen, voorbehouden wordt, stellende daarvoor ten onderpande alle zijne roerende en onroerende goederen, en in contact geld een stuk land (grond) van de ronden mollersvoort genaamt in de buurtschap zieuwent notrirlick gelegen, om zich daaraan bij ingebreken blijven van misbetaelinge, wanneer voor waar rente aan vast zit als rente met parate uitvoeren kost en schadeloos te kunnen verhalen. Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen) .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./