Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

41

Document datum

5-9-1696

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

die klocke getrocken

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

sabbathi 5 septemb. 1696. stadtholder berendt huijninck ceurnoten herman Krabbenborg, herman steerenborgh. verschenen chritst. stump rechter en landsschrijver. deze heerlijkheid, verzocht op heden in prefixo termino et publicato termino (waervan de weduwe. harckinks op de 21ste naestledenen aug. tot bredevoort de weet is geinsinueert) te vervadren met de overdracht van het eigendomsrecht van alle zodanige eersten effecten als de betalingen. weduwe. harckincks q.q. uit Kracht vab vonnis van 20 oktober. 1686 so wegens de vruchten van de halven Vragerdersen thijnde en cavensteden have als als men het een tegen het ander afweegt de koper van betalingen vonnis vab juffer judith agnies van bloot zijn geadjudieert en competerenden, en bij liquidatie daarvan volgens vonnis van de 26 oktober. 1692 betalingen. weduwe. harckincks zullen bevonden worden te conpeteren en dan in eventum vervolghlick met de distractien van sodaene vruchtens en effecten als gltn. weduwe van betalingen halventhijnde en cavenstede van welglten juffer van bloot bij vonnis van de 17 aug 1689, van de zichzelf jaren 1689 ontvangen heeft, en daarvan, en vervolgens van de jaren 1690 en 1691 aangaan en zo wegens compnts bij vonnis van 19 decemb. 1694 geadjudiceerde en bij vonnis van 10den julij naestens getaxeerde rechtbank en schrijfjura ad 875 gln. gegroet expensis. met verzoek dit dien hierna volgende voorwaerden kunnen gelezen, de haasen ontsteecken en bevrijdt worden na landtrechtens en onder voorbeholt van zijn verdere regres tegens de weduwe harckincks in geval van hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. uit deze effecten het sijnigen nog niets mocht. t ger.-en erkend komen te worden. de keerfenbrant en met die vercooping te vervaeren. voorwaerden djusaets als ook de hooginge zal geschiden met glns ad 20 str t stuck de kooppenningen, koopsom zullen betaelt worden in tijd van 8 dagen a op de dag van uitgeven deze. kooper zal voor de betalinge van de kooppenningen, koopsom voldoende garant stellen stellen, onder verschuldigde van parate uitvoeren sijner goederen. [doorgestreept: eerstelick wordt opgehangen alle zodanige rechten en effecten als de weduwe harckinks q.q. ingevolge van vonnis van 20 oktober. 1686 wegens de vrughten van de halven Vragerdersen thiende en cavenstede have als als men het een tegen het ander afweegt geldenvan welglts. juffer van bloot zijn geadjusiceert en competerende] ingevolge vorigslefens Voorwaarden h. de klocke gebrocken de koorse angestocken en bevrieten as land vecqts(?). ten eerste wordt opgehangen alle zodanige recht en effecten als de weduwe harckincks q.q. ingevolge van vonnis van 20 oktober 1686 wegens de vrughten van de halven Vragerdersen thienden en cavensteden haeven als compenatie de koper van welglten juffer van bloot zijn geadjusiceert en competerende. en geeft de heer rechter stump de eerst. infato op viefennegentigh gl 95 0 nog de heer rechter - - - - 5 0 en egae uijtgercke van de hoofd de rechter cohrer verbeuren voor - - - _________ 100 gl. en vervolgens de verugten (?) in effscheten (?) die de weduwen harckincks van gemelten gelun tiends en cavenstede van juffer van bloot bij vonnis van de 17 aug 1689 ontvangen geeft, en de welke gaarden van en vervolgens van welgemelts juffer comparteren van de jaren 1690 en 1691. en geeft de heer rechter stump de eersten insats op driehondert viefennegentight gl --- 395 – 0 – nog gegugst --- 5 - - en bij uitgang van de kezse de heer rechter ceheer verblruen voor --- --- 400 gl .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./