Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

409

Document datum

14-02-1700

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen reijner plante ouderlingh en serverijn huijinck kerkelijke armenzorger als gecommitteerde van den eerw. kerckeraet alhier en hebben met consent van den Here officier volmachtig gemaeckt dr. caspar stump van alle en iedere debiteuren van de behoeftigen alhier, met rechte te convenieren, en de zaken tot de uijteijnde en uitvoeren incluis te prosequeren, en alles te doen t'gene de nootdruft van saecken zal komen te verschijnen, onder clausulis ratikabitionis et catoris de jure necestaris et consuetis clausulis. Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen).

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./