Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

408

Document datum

14-02-1700

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen berendt silvolt en anneken berendtsen eheluijedn geassisteert door haeren gevolmagtigde bernard wisselinck en reproduceren haren (hun) tegens hermken knippenborgh in po verbalis iniuria verzochte en op de 23 januari naestleden door de vooght bruijinck moge desslefs relatie geexploiteerde schriftelijke oproeping, daging, dagvaarding met de copielicken onder a.b.c.d.e.f.g.h.i.j. aan haar berlaegde mede gelijk toegesondene documenten achtervolgens het preseript van't nieuwe reglement naast een uitreksel van cautie waarborg voor het proces hierbij mede onder k. waarop als zodanig aan sijde van die aangeklaagde wederom niets gedaan is wat had moeten gedaan worden naar tereur van het voornemens regelment, veelminder dat zij ondertussen aan de claegeren rechtlijck satisfactie gegeven oof eeren reparatie gedaan geeft; wanneer seggen dan die claegeren op heden in termino prefixo onder protestatione loch, gat, de se non adstringendo ad last superflue inubationis, in fact goederen en onstrafbaren te sijn dat die aangeklaagde voor deze als meit gedient hebbende bij van de claegeren respe broer en swager hendrik silvolt zijnde een geestelijck persoon, naderhandt met densleven in eengih verschil geraackt zijnde, een tijtlanck in van de claegeren huis en deel van een kasteel, slot / omheining van een stuk bos zich heeft opgehouden dat op een bepaalde tijd bij afwesentheijt van dees beide claegeren uit van de beclaeghdens deel van een kasteel, slot / omheining van een stuk bos en koffer enig landgoed zij worden gestoolen volgens haar seggen. dat die aangeklaagde eerst bij bedeckte wegen deze claegeren achterrughs heeft gaen bekladden als of zij van die de genoemde (voor genoemde). dieverije zouden kennis of wetenschap gahdt hebben, ook als het schijnt, van de advt fiscaal tot het neemen van informatie van dien heeft weten te beweegen. dat onder andere informatien en van andere personen genoomen zij claegeren voluntarie also daartoe niets kosten worden aengehoudentot een vrijwillige eedt zich hebben geooffereert, als dat zij van het vooraengestoogene stelen geen kennis of wetenscahp hebben, tevens dan ook overcklick zij beide haren (hun) eedt hebben afgeleijt, als in consessie en bij aangeklaagde niets zal durven ontkent worden. ..

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./