Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

4

Document datum

8-6-1696

Document soort

pagina

2,00 t/m 2,00

Tekst

den ouderwaeght T. Roessinck ielatoon door ordre des Richters uijt den naemens van Gerrit Sprenkelder, Sens Sillenvolt opgeseght te hebben een capitael van hondert gl. Om tegens aenstanden Maij metten echterstendigen interesse afteleggen en te betaelen, en dat hij sulx sijnen kinderen mede conde bekent maecken. Actn den 8 Februarij 1696

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

de ondervraagt t. roessinck ielatoon door ordinaire, gewoon(lijk), normaal, gebruikelijk, in de regel van de rechters uit de namens van gerrit sprenkelder, sens sillenvolt verklaart een waar rente aan vast zit van hondert gl. om tegens aanstaande mei de achterstallige rente te betalen, en dat hij zo zijnen kinderen mede konde bekent maken. Acten de 8 februarij 1696

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./