Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

380

Document datum

20-11-1699

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

. . verschenen Derk hummelinck voor zich selve en als gevolmagtigde van zijn huisvrouw berendina iserlo, en mede als gevolmagtigde van Derk schoemacker en berntien warners echtgenoten, jacob schoemacker en hendersken rauwerts echtgenoten, berendt schoemacker en anna margareta kruchting echtgenoten, johanna hackenbroeck weduwe en boeldehoudersche van overleden jan schoemacker, engbert hillebrandt en enneken schoemaker echtgenoten, hendrick hackenbroeck en maria schoemacker echtgenoten. en verder bij substituie van joost schutten als resp gevolmagtigde. van johan jacob ernestie schreven peter rode en caspar herricst naemens haar huisvrouwen, met de naam / namen aeltien schoemacker van de eersten johanna schoemacker van de tweeden en catharina kesselers weduwe van Hendrik schoemacker, tegenwoordigh huisvrouw van laest betalingen caspar herrist, als moede en mombersche van haar minderjaerige dochter aeltien schoenmacker, zoals volmacht bij resp con. en verrvanging voor de berechting van de stad groenlo de 31 jan. deze jaar onder van de stadts zegel en secret. hand verleden, wanneer alhier inden ger gelezen en vor gaat erkend, kracht welke volmacht compnt voor een wel en te dancke betaalde summe geld, erfelijk en voor altijd cedeeren en overdraagde gelijk hij doet kracht deze, aan lambert nijvelt het vast goed in tegenstelling tot leengoed en goetjen luttekenhuijs, allergestalt hetselve in deze heerlijkheid buurtschap levelde notoirlijck is gelegen, en zo voor vrij en eigen bezit uitgezondert gemeijne Heren en land (grond) lasten, en nog 't gasthuijs tot groenlo, belovende hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken in de genoemde (voor genoemde). kwaliteit en namens sijner prlen deze de koop, de te leveren ...... in cas van evictie te zullen staan wachten en waaren onder verbandt als volgens het recht a.s.a. Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen). volgt de inhoud van de volmacht. wij ..

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./