Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

374

Document datum

12-10-1699

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

. . verschenen goslick ten bussche janna rabelinck echtgenoten jan ten bussche Elisabet evers echtgenoten, zij met haar gemelde ehemannen geassisteert als haar wettige momberesch voorts Aeltjen mentinck voor haar zelf en als moeder en boedelhouderster haren (hun) kinderen waervan oudste dochter anna ten bussche weduwe van de predicant groen zij beide geassisteert door haren (hun) resp ieder door een huwelijk vermaagschapt manspersoon en oom gosselick ten bussche als haren (hun) hiertoe ercooren en verleenden voogd die bekenden voor haar en haren (hun) erven, in een stedes vastes, eeuwigen en bindende erfverkoop, voor een wel en te dancke betaalde summe geld erfelijk en voor altijd overgelaten en verkocht te hebben, gelijk zij overdraagden en transporteerden kracht deze, aan jan, herman en berent dieperinck gebroederen, een bepaalde afgeperkt stuk grond nieulandts het oorschot met de wal daeraen gelegen zoals het zelfde is afgegraeven en in de buurtschap Vragender aet 't grondweefsel van lakenstof tussen rijmiswater en de leemkuijle, de eenre einde aan wassinck weijde en de andere aan 't grondweefsel van lakenstof notoirlijck gelegen, en zo voor vrij en eigen bezit en tot nog tot vrij van grondbelasting, bekennende zij compnten voor haer en haren (hun) erven daarvan onterft en voorst. cooperen en erven daarvan geerft te zijn, met belofte om in in geval van evictie deze vercoop te zullen staan wachten en waren onder verband als volgens het recht, alles zonder kwade opzet .. .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./