Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

36

Document datum

18-8-1696

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

Verschenen chrit. stump rechter en landsschrijver. deze heerlijkheid, repeterende zijne gedane en aan de weduwe harckincks geexequeerde beslagname en aenheringe acten met allen aan cleven van dien aan van hun/hen effecten daarbij en in retroactis beschreven voor zijn achterstedige berechting en schrijfjura gedaan, en ten gevolge van triumphante vonnis van 19e decemb. 1694 bij taxatoire vonnis van 10e julij naestenden ter som van 875 gln. 15 str. getaxeert. verzoekende ten gevolge van dien daarvoor overdracht van het eigendomsrecht en aangestelde van een daag daartoe van van hun/hen weduwe daarom geaffecteerde en bij de obglte. vonnis van 19e op de zelfde dag daarvoor detractis acundum cam detrahendis uit te voeren verclaerende en gewonnen effecten als namelijk alle zodanige recht en effecten als de glte. weduwe. harckincks ingevolge van vonnis van de 20 oktober. 1686 wanneer wegens de vruchten en van halven vragersen thjnde als als men het een tegen het ander afweegt de koper van juffer judith agnies van bloot zijn geadjudireert en coopeterende en bij liquidatie daarvan, volgens vonnis van de 26 oktober 1692 de weduwe harckincks zullen bevonden worden te aangaan en dan in eventum vervolghlijck zodanige vruchten en effecten als gltn. weduwe van glten/ halven thijnde en cavenstede van welgte. jffr. bij senteie van de 17 aug 1689 van de halve jaere ontvangen heeft en daarvan en vervolgens van jaren 1690 en 1691 aangaan salva insinuatione hiervan aan dwed. harckincks et publicatione daar en wanneer te behoort et de expensis protestatione. buiten toepassing en wordt daag van overdracht van het eigendomsrecht aan gestelt tegens aanstaande satusdagh over 14 dagen zijnde de 5. septb. aanstaande. de weerte hiervan is moge relatie van de vraagt kalf bij d'registratuit ervindtlick aan d'wed. harckincks binnen bredevoort gemeld de 21 aug 1696 .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./