Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

359

Document datum

19-09-1699

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

op de zelfde dag .. verschenen abraham schilderinck en gertruidt harterinck echtgenoten zij met zich als haren (hun) man en wettigen voogd die bekenden voor haar en haeren erven in een steden vasten voor altijd en onwederroepelijcke erfkoop voor een wel en te dancke betaalde summe geld erfelijk ende voor altijd overgelaten en verkocht te hebben gelijck zij overdragen en overdragen kracht deze aan jan grotenhuijs geertje zijn huisvrouw en haren (hun) erven, compten twee stucken land (grond) het een het hulsebosch stuckien geheten met de een einde aan het francken slat en de anderen einde tegens het blicklandt tussen coenraat hackenbroek en elskoffer Land; het andere stuckien tussen coopene en braecker Land en met de een einde aan het sumpien schietende en beide op de sommers afgescheiden land door een omheining (vaak bemest met plaggen waardoor dit steeds hoger ligt of een door schapen bemest stuk omheind gebied waarbij men ombeurten de wacht hield) in deze domeinen lichtenvoorde buerschap Lievelde notoirlijck geleven en zo voor vrij en eigen bezit uitgezondert gemeijne heere en land (grond) lasten: bekenende compnt voor haar en haar erven daarvan onterft en ontrechtigt te zijn, en koper daarvan geerft en gerechtigt te zijn; stellende compten tot wahr en waarheid alles haar nog hebbende en toecomende goederen om zich daarvan in geval van van evictie te kunnen verhalen. alles zonder kwade opzet. Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen).

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./