Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

34

Document datum

17-7-1696

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen hilleken rentinck geassisteert met berent Huinink als haren (hun) hiertoe ercooren en verleenden voogd, bekende in de bestendighte forme volgens het recht aan haren (hun) broer Hendrik rentinck wanneer in in aanmerking genomen van aan haar bewese diensten als andere haar daartoe beweeg-redenen, vrijwilligh en met voorbedachten ampel rade gegeven en in volle eigendom overgegeven, overgedragen en getransporteert te hebben, gelijk zij aan betalingen haren (hun) broer Hendrik rentinck en zijnen erven, erfelijk gevend, overgaf, overgedragen en overdraagde bij deze de volle eigendom en bezit van haar toebehoordende kwart van de cavenstede rentinck wanneer en als delselve om deze heerlijkheid lichtenvoorde buurtschap lievelde met zijn ap. en afhankelijkheden is gelegen met daaronder van oudts gehoordende landerijen op de kleijnen eefseler afgescheiden land door een omheining (vaak bemest met plaggen waardoor dit steeds hoger ligt of een door schapen bemest stuk omheind gebied waarbij men ombeurten de wacht hield), in het schependom groll gelegen, als mede nog een stuk akkerland op de zichzelf afgescheiden land door een omheining (vaak bemest met plaggen waardoor dit steeds hoger ligt of een door schapen bemest stuk omheind gebied waarbij men ombeurten de wacht hield) tussen schutte en batenborger Land gelegen, het hackenbroecker stucke geheten, en verder alle haar roerende en onroerende goederen en effecten van wat name en natuur die ook wezen mochten, mits dat hij na comparantienen dode aan haren (hun) broer jan hummelinck of zijnen erven zal uitkeren, een bedrag van vijftig dllr. en aan de kinderen van haar zalige. zuster Tonnisken gelijcks vijftig dllr. alles met voorwaarde wanneer comptne haren (hun) broer mocht komen overteleven en zijne kinderen mochten komen te mancqueren haar te onderhouden te verplegen als zij bij haren (hun) vader genooten en zich als dan daardoor (daarmee) niets kon verdraegen, dat comparatinne dan bij lies, schaamdelen zal zijn haar goederen terug aan te tasten en tot haar onderhoud op een ander te gebruiken. deze in maten de genoemde (voor genoemde). van zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken aan betalingen haren (hun) broer gegeven, gecedeeert, getransporteert en uitgegaen, en verder daarvan met hand en monde afzien van met bekentenis van nu af aan daarvan ten een welontrechtight, en haren (hun) broer Hendrik rentinck en zijne erven daaraan geregtigd te zijn. alles zonder kwade opzet, Het bovenstaande met (als, ofschoon, omdat) predicto tutore overeengekomen. Waartegen betalingen Hendrik rentinck / die hier mede is verschenen / beloofde en bij deze aannam zijn zuster hilleken rentinck haar leven langh in behoorlijke kost, drank, kledinghe en verdere onderhoud te verplegen en te onderhouden ook na haren (hun) dode eerlijk en naebuijrlijck na haren (hun) staat gebeurte lasten ter aarde bestellen, een gracht graven, en aan zijnen broer jan hummelinck en zusters kinderen ieder die beloofde 50 dllr. uit te keren en te betalen. alles zonder kwade opzet. Het bovenstaande overeengekomen."

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./