Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

313

Document datum

14-06-1699

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

. . verschenen isaac levi voor zich zichzelf en voor zijn huisvrouw susanna abrahams de rato borgstellend, jacob levi voor zich zichzelf als vader en voogd van zijne minderjarige kinderen bij zijn overleden huisvrouw mechtelt merales ehelick verweckt, en verder david levi voor zich selven en voor zijn huisvrouw brentie gomperts de rato borgstellend; en zij zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken. mede voor haren (hun) alsen ten broer israel en de naegelatene kinderen van haren (hun) broer salomon en voor haar zusters weide / lengtemaat, 1 pas = 2,5 voet / gemene pas = schrede en tree omschreven / landmeterpas en anneken, de rato caverende bekennende voor een betaalde summa geld erfelijk en voor altijd overgelaeten en verkocht te hebben, gelijk bij cederenden en overdragen kracht deze aan Jenneke crabbenborgh weduwe van bruno van bronckhorst en haar beide kinderen met naemen godert en fenneken van bronckhorst, haer toebehorende huis alhier aan de marckt kennelick staande met daartoe behoorende turfboort op 't veen, met zijn oude en nieuwe gerechtigheden, en zo voor vrij en eigen bezit uitgezondert gemeijne Heren en landeslasten. bekennende voor haar en voor haere afwezige huisvrouwen als mede voor haren (hun) afwezige broer en zusters, naast broers kinderen daarvan onterft, en de voornemens. cooperen daaraan geerft te zijn, met belofte om in in geval van evictie deze verkoop te sullen wachten en waren, volgens als volgens het recht. Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen) .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./