Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

31

Document datum

13-7-1696

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen herman Krabbenborg en willemina van Boekholt echtgenoten voor haar zelf en mede voor zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken en verder kinderen de rato borgstellend en verder coene tongerlo en mag Krabbenborg echtgenoten, die bekenden voor haar en haren (hun) erven, voor een haar te dancke en betaalde summe geld erfelijk en onwederroepelijck overgedragen getransporteert en overgedraegen te hebben, gelijk zij overdraagden en overdragen kracht deze aan dhere henrich moetefelt hoochtfurste. Nassause ambtenaar die belast was met het toezicht op de justitie en het terugdringen van misdrijven van de hoogheid wisch, van hun geliefde en erven, haar compten aaende gemeente deze heerlijkheid lichtenvoorde hebbende pretensie en vorderinge ter som van vijfhondert dllr. hollants wanneer en als d'heren gecommitteerde erfgenamen met zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken. op de 15 mei 1688 hebben geaccordeert en de 12 junij 1690 bij gemeene vergaederinge van de erfgenamen is geapprobeert en aangenomen, de rente van dien van den 8ten aug 1695. en wanneer en verder tot de daag van de aflegginge tot bekennende compten daarvan ten eenmaal ontrechtight, en welglte gisteren ambtenaar die belast was met het toezicht op de justitie en het terugdringen van misdrijven moetefeldt daaraan berechtight te zijn, belaerende zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken deze overdacht te zulke staan wachten en weren (?), bij veronderpandinge van haar personen, en goederen om zich daaraan in in geval van evictie wanneer wegens waar rente aan vast zit als rente met parate uitvoeren kost en schadeloos te kunnen verhalen, van hem/haar daarvan alle gisteren heren en gerichten en in spe. de weledele gisteren van gelderlandt onderworpen. alles zonder kwade opzet. Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen) .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./