Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

308

Document datum

10-06-1699

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

op de zelfde dag .. verschenen herman verwit en maria ten have echtgenoten zij ten overstaan van hem als haren (hun) man en wettigen voogd, opgevende seekere besetene beschikking (wilsbeschikking in testament) bij haer beteijckent en verzegelt, met verzoek dat van hem/haar na behoren moge geregisteert, en na overlijden van de eerste van haar stervenden geopent en nageleeft worden in allen pointen en clausulen, en also hier tegenwoordigh geen convenant zegel tot die beschikking (wilsbeschikking in testament) voorhouden is, so verzoeken zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken, dat haar beslootende beschikking (wilsbeschikking in testament) daermeede moge worden gemunieert, Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen) .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./