Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

28

Document datum

8-7-1696

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Erschenen Doctor Valck als volmachtiger van sijn heer vaeder de heer burgemr. Valck en maeckte bekent dat sijn weled. als cessiornaris vande heer van Ruerlo van omtrent vier molder gesaeij op den Tongeloschen esch in sijn bekende limiten gelegen een doorgaende verwin bekoomen heeft en versoeckt dienvolgens reele distractie en vercoopinge in gevolge landtrechte gebruijckelijck tegens maendagh sijde den 13 julij aenstaende.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen doctor valck als volmachtiger van zijn heer vader de heer burgermeester. valck en maeckte bekent dat zijn weledele. als cessiornaris van de heer van ruerlo van omtrent vier * ca 125 .. 137 liter gesaeij op de tongeloschen afgescheiden land door een omheining (vaak bemest met plaggen waardoor dit steeds hoger ligt of een door schapen bemest stuk omheind gebied waarbij men ombeurten de wacht hield) in zijn bekende limiten gelegen een doorgaende verwin bekoomen heeft en verzoekt vervolgens reele overdracht van het eigendomsrecht en vercoopinge in gevolge landtrechte gebruikelijk tegens maendagh sijde de 13 julij aanstaande .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./