Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

27

Document datum

..-7-1696

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Erschenen Vincent Silvolt die bekende aen Gerrit Sprenkelder deugdelijck schuldigh te sijn een summa van eenhondert gulden volgents obligatie vanden 19 maij 1664 die hiermede wordt gecasseert, beloovende deselve jaerlijx te verrenten tegens vijf ten hondert, waervan het eerste jaer sal verschenen sijn tegens maij 1697 en soo voorts totte afloese toe, soo beijdersijte een vierden deel jaerls voor den verschijnsdagh aentecondigen voorbehouden seecker stucke landes op den Lewerixcamp ongeveer vijf schepsel gesaeij groot om sich daeraen bij faute van misbetaelinge soo voor capitael als rente cost en schadeloos met parate executie te cunnen en moogen verhaelen. Desuper stipulando.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen vincent silvolt bekende aan gerrit sprenkelder goed schuldigh te zijn een som van eenhondert gulden volgents schuldbekentenis van den 19 mei 1664 die hiermede wordt ge-ind, belovende van hem/haar jaarlijks te verrenten tegens vijf ten hondert, waervan het eerste jaar zal vervaldatum zijn tegens mei 1697 en wanneer en verder tot afloese tot, wanneer beide kanten een kwart jaerls voor de afspraak aan te kondigen voorbehouden zeker stucke land (grond) op de lewerixcamp ongeveer vijf schepsel gesaeij groot om zich daaraan bij ingebreken blijven van misbetaelinge wanneer voor waar rente aan vast zit als rente kost en schadeloos met parate uitvoeren te kunnen en mogen verhalen. Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen) .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./