Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

20

Document datum

9-6-1696

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Erschenen Jan Bijvanck Jenneken Tongelo eheluijden, die bekenden ende sij tutore marito pro litium expensis in saecken tegens Coene Tongerlo cum suis voor den weled. Here van Gelderlandt van compnt. Geinstitueert verbonden en tot cautie gestelt te hebben, doende sulx bij desen, haer huijs buijten de stadt Lichtenvoorde aende Steenstraete kennelijck gelegen, en van haer bewoont wordende, ten fine en effecte rechtens S.A. Desuper stipulando.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen jan bijvanck Jenneke tongelo echtgenoten, die bekenden en zij tutore marito waarborg voor het proces in zaken tegens coene tongerlo met de zijnen voor de weledele. gisteren van gelderlandt van hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. geinstitueert met als onderpand en tot borgtocht onderpand, zekerheid gestelt te hebben, doende zo bij deze, haar huis buiten de stad lichtenvoorde aan de steenstraete kennelijk gelegen, en van haar bewoont wordende, ten met het doel volgens het recht s.a. Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen) .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./