Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

19

Document datum

8-6-1696

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Erschenen Berent Tongelo en Wijnholt Schroors respc. Soon en schoonsoon van Coene Tongerlo en hebben in saecken tegens Jan Bijvanck voor den weled. Here van Gelderlandt sullende dienen, gevolmachtight haeren vaeder Coene Tongerlo om de saaecke uijt haeren naeme mede waertenemen ende te bevorderen ende alles dienaengaende te doen te gene constituanten selfs present sijnde, souden cunnen moogen of moeten doen, cum promissione rati et indemnitatis, potestate substitiendi et cateris ordinaris clausulis desuper stipulando.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen berent tongelo en wijnholt schroors respc. zoon en schoonzoon van coene tongerlo en hebben in zaken tegens jan bijvanck voor de weledele. gisteren van gelderlandt zal dienen, gevolmachtight haren (hun) vader coene tongerlo om de saaecke uit haren (hun) name mede waertenemen en te bevorderen en alles dienaangaand te doen te geen gemachtigden zichzelf aanwezig zijnde, zouden kunnen mogen of moeten doen, met (als, ofschoon, omdat) promissione rati et indemnitatis, potestate vervangende et cateris gewoon clausulis Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen) .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./