Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

180

Document datum

13-05-1698

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

vrijdag .. .. verschenen dr. hengel als gevolmagtigde van jan *1/240 of 1/270 pond, in zijn qlt wettigh aangesteld proces -voogd, zaakgelastigde, degene die voor iemand met een wettige voogd of verzorger, voogd, zaakgelastigde, een door de rechtbank benoemde beheerder van goederen, geld, zake diens belang van en over de goederen toebehoordende haar hooghwelgb. juffer agnes van bloot, en werckelicje administrateur van dien, ende verzocht ook dedite, afkoopsom, herroeping, intrekking mits deze [ na dat hiervan voorheen erholde is toestemming van de ook hoogh welgeb heer schimmelpenninck van de Oien tot de clouse, in haar thijbde met de aenkleven van dien] onvermindert d'arrest acte van de 21 oktober 1696, wederom behoorlijk inbeslagname, aanhouding of besaete op d'halfscheijt van de nog voorhandene korenvruchten en gewas van de voornemens weegerschen thijnd vogelvrijverklaarde, uitgebannen, verbannen ter gewehter halve van dien, met het goedt haaere, en daaronder gehoorige leenstucken en verder de halven vragerersche thijnden, met den voornemens en daaronder gehoorigen percelen selfes immers op de melioratie van de, zoals deselve engele ten brincke weduwe harckincks wanneer voor haar als haar kinderen..

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./