Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

18

Document datum

23-5-1696

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Erschenen Berent Tongelo en Marhareta Knippenborgh eheluijden, Winholt Schroers ende Janna Tongerlo eheluijden, te kennen gevende hoe dat haer door sijn hooch welgeb d Hre Havemr. Gudern ende d' Hre. Drost en Raedtsheer Moetsvelt in maeme van haer heele doorlt Sersti.. Douariere van Nassau ppp is vergunt geworden op haer hoflandt alhier aen de Steenstraete een huijs te timmeren, op conditie dat sij souden hebben te caveren voor alles schaeden soo geoordeelt mochte worden door oorsaecke van haer huijsen de wintmeule te overcoomen

Kantlijn tekst

soo ist dar dat sij comparanten dan kracht deses daervoor ten onderpande stelden gemelte stucke hofflandts ende daerop staende huijs om sich daeren in sulcken onvermoetlijcken voorval, cost en schadeloos te cunnen verhaelen met repuntiatie van alle exepti

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen berent tongelo en marhareta knippenborgh echtgenoten, winholt schroers en janna tongerlo echtgenoten, te kennen gevende hoe dat haar door zijn hooch welgeb d hre havemr. gudern en d' hre. ambtenaar die belast was met het toezicht op de justitie en het terugdringen van misdrijven en raedtsheer moetsvelt in maeme van haar heele doorlt sersti.. douariere van nassau ppp is vergunt geworden op haar hoflandt alhier aan de steenstraete een huis te timmeren, op conditie dat zij zouden hebben te een borgsom storten, borgstellen voor alles schaeden wanneer geoordeelt mocht worden door oorsaecke van haar huizen de wintmeule te overeengekomen

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./