Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

151

Document datum

26-02-1698

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

op de zelfde dag ten overstaan van (in het bijzijn van) ijedem verschenen evert silvolt te kennen gevend hoe dat de heer rechter sumph uit kracht van gerichtelijcke verwin tegen zijn broer hr. silvolt had ontvangen ophaelinge van desselfs roerende goederen en de erven bewijst een begin gemaakt, wanneer verzochte hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken dat daernae mocht ingeholden en uitgesteld worden tot aanstaande saturdagh zijnde de 5 maart, verbindende hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken daarvoor alle zijne goederen met expenssen voorwaarde dat hij faute van misbetalinge comparants goederen in plaats van zijn broers, als verwonnen gerichtelijcke goederen daarvoor sullen mogen opgehaelt en verkocht worden, met renuntatie van alle verweren (uitzonderingsgronden) deze eenighsine contrarierende .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./