Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

15

Document datum

23-5-1696

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen jan raben voor zich zichzelf en voor zijn hijsvrouw berentjen * 104 stuks de rato borgstellend, bekende voor zijn huisvrouw en erven, in een steden vasten voor altijd en bindende erfkoop met dank voor de betaalde summe geld, erfelijk en voor altijd overgelaten en verkocht te hebben gelijk hij overgedragen en overdraagde kracht deze aan die e herman Krabbenborg willemina van Boekholt echtgenoten en haren (hun) erven comparants gerechte aandeel zijnde de 7de gedeelte van het landgoed borghijinck in de buurtschap Lievelde gelegen wanneer en als het zichzelf haar van haar queris molieri mede op en aan zodanige vijf en twintich daalder, betaalmiddel als onder betalingen berent ten bosch ten behoes van voornemens. Aeltjen zijn berustende hebben verzocht aan beslagname in minderinge en voldoendinge 1 voor wanneer verre die strecken 1 van voornemens. vijftig daalder, betaalmiddel cim rente a die mota litis voorbeholtlijck zich voor, ten behoeve van, in plaats van residuo zijn recht om te vervolgen dat iemand toebehoord op andere en meer aan te stervene effecten van voornemens. Aeltjen te wopenreis of aan zodanige recht, als haar van wegens glte door erfenis in eigendom verkrijgen alnoch daarboven zou aangaan met verzoek dat hiervan hun, haar extractum aan glte. Aeltjen te wopenreis en berent ten bosch moge worden wete gedaan, met intiematie aan betalingen. berent ten bosch dat hij die voornemens. 26 daarlder aan niemant dan aan hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. zal mogen uittellen, op straffe van van overmaelige betaeltinge met eis van kosten buiten toepassing. de veaght Bruinink verklaart hiervan de inhouten die wete aan Aeltjen te wopenreis bekent gemaakt en aan berent ten bosch gemeld te hebben. opgemaakt als vooren. ride 2 gat in de bodem. seq. # sabbathi 23 mei 1696. 1696 de 25 mei

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./