Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

13

Document datum

9-5-1696

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen de rechter stump repeterende zijne op de 5. april naestlenden geobtineerde en aan vrouw harckincks geinsinueerde acte van beslagname met de aencleven van dien, en verder daarbij in gevloge de vonnis geindulgeerden en met een voorvoegsel voorzien termijn om op hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. rekeningen in velit te dienen van diminutieo welke en ofwel tot nog tot niets ingecoomen is, so verzocht daar haar alsnog en ten overvloet moge belast worden om in velit op de rekeningen ten naasten berechting echt is dienen van diminutie op straffe van versteck en dat dan op de rekeningen ter justificatie ervindtlick tot belasting in contamaciam zal vervaeren worden houdende het vervolgh van de beslagname tot dearentoe in staat en vigeur. buiten toepassing. de ondervaeght toebe Resink verklaart hier en de wete op tongerlo gebraght en in afwezigheid van vrouw harckincks zo haar zoon, van hem/haar aldaer op de kaste gelegd te hebben. akte als boven, zelfde datum. idem naderhant zo aan de zoon geseght, die geandtwoord dat hij die daar gevonden had. de ondervaegt tot Resink verklaart door ordinaire, gewoon(lijk), normaal, gebruikelijk, in de regel van de rechters en uit de name van derfghen. van ter bucht zodanige inbeslagname, aanhouding en toeslagh als de vraagt Bruinink heden 14 dagen aan de landbouwer, boer op 't lager gelegen (moerassig) stuk land in Lievelde gedaan heeft, wegens cooppennd. van een peerdt wanneer hij van spillenborgh gecost heeft, op heden gerenoveert te hebben met verbodt aan de zichzelf geen weet (?) te cijnshouders uijtvolgen bij straffe van dubbelde betaling. opgemaakt de 9 mei 1969. de vraagt p. Bruinink verklaart door ordinaire, gewoon(lijk), normaal, gebruikelijk, in de regel van de rechters en uit namens en ten verzoeke van herman verwit als volmachtiger. van de gisteren burgermeester. Wenthold vrouw harckelincks gemeld te hebben dat zij haar koe wanneer haar zoon in d' gisteren Wenthold weijde op tongerlo deze * ca 0,8-1 ha ingedreven hadden, dat zij desleve daar zou hebben uit te drijven. hadden zij gesegt met te willen daar, en wanneer zij de koe mochten uitdrijven, wilde zij van hem/haar op haar recht daar terug indrijven, gelijk ook van hem/haar, naar dat verwit die van hem/haar daar uit op 't grondweefsel van lakenstof gedreven door haren (hun) zoon, onaengesien verwits protesten daar terug ingedreven is. opgemaakt de 11 mei 1696

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./