Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

124

Document datum

05-11-1697

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen de e. gerhard wijginck Elisabet herdes echtgenoten, voots frederick te voortwijs en andriesken boesen echtgenoten zij comparantinnen in deze geassisteert door haar resp. erfgenamen als haar hiertoe gekozen en toegelatene momberen die bekenden van haar en haar erven in een steden vasten .. en onwederroepelijcke erfkoop overgedragen .. te hebben voor een haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken. ten genoegen voldaene summe geld aen Derk beerninck zijn huisvrouw en erven seecker stuk Land genaamt de hoge gelegen in de Vragender afgescheiden land door een omheining (vaak bemest met plaggen waardoor dit steeds hoger ligt of een door schapen bemest stuk omheind gebied waarbij men ombeurten de wacht hield), naast weijenborger hoge, en met d'andere sijde naast leferinck Land, en met d'eene einde tegen over crousen lager gelegen (moerassig) stuk land, te samen voor vrij allodiaal en commervrij landgoed,..

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./