Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

11

Document datum

5-5-1696

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Erschenen Hendrick Timmerman en Engele Westermans eheluijden die bekenden voor haer ende haeren erven wel ende de uijhdelijck opgenoomen ende ontfangen is hebben van Carst Hummelinck eene summe van een hondert guld doende hem daervoor pandtschapswijse in t gebruijck seecker haer compten toebehorende stuck landes omgeven anderhalf schepsel gesaeij groot op 't Weel tusschen comptne. vaeder ende Jan van Metelaas landt notoirlick gelegen om t selve totte aflosse, soo beijdersijds eem vierdendeel jaers voor den verschijsdagh aentecondigen voorbehouden wordt daervoor als sijn eigen te gebruijcken. Alles sonder argelist daerop handtastinge gedaen.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen Hendrik timmerman en engele westermans echtgenoten die bekenden voor haar en haren (hun) erven wel en de uiterlijk ingeschreven en ontvangen is hebben van carst hummelinck een summe van een hondert guld doende zich daarvoor met een schuldbewijs in t gebruik zeker haar compten toebehorende stuk land (grond) omgeven anderhalf schepsel gesaeij groot op 't weel tussen comptne. vader en jan van metelaas Land naar het noorden gelegen om t zichzelf tot aflosse, wanneer beide kanten eem kwart jaar voor de afspraak aan te kondigen voorbehouden wordt daarvoor als zijn eigen te gebruiken. alles zonder kwade opzet daarop elkaar de hand gegeven .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./