Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

107

Document datum

15-6-1697

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

maart 15 junij 1697 verschenen jan sillevolt en anna willinck echtgenoten die bekenden voor haar en haren (hun) erven wel en goed ingeschreven en ontvangen te hebben van de tijtlijcke proviseren van de behoeftigen met kennis van zijn eerw. d’hr pet. monhemius pastor alhier, een bedrag van een hondert en dertig gulden tot een speciaal onderpand haren (hun) hoff het welleken genaamt, alhier in de dijck aan de nieuwe maete gelegen en haar nieuwe huis met zijn gerechtigheijt alhier voor de nieuwe poorte staande, om zich daaraan in in geval van misbetaelinge, wanneer voor waar rente aan vast zit als rente kost en schadeloos te kunnen en mogen verhalen. daarop elkaar de hand gegeven .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./