Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

104

Document datum

12-6-1697

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

sabbathi 12 junij 1697 ... verschenen dr michiel van basten en voor de dag bracht uitreksel uij het leenprothocol van toestemming en octrooi van/op de dag de 28 novemb. 1692 van d’hooch welgeb. Here jacob schimmelpenninck van de Oien heer tot de clouse p decommitteerde raad van state van de verenighde nederlanden van de scheltus tot zutphen als hij die aan een lagere een Aleen@ in bezit (te leen) geeft, zoals beschreven in een leenverhouding van de Vragender thiende en het landgoed have met zijn appertinentien om opm de halven vrageschen thiende en het landgoed heave met zijn appertientien de weduwe en erfgenaam van overleden gerh. harckincks toebehoordende en in de Buurtschap Vragender deze domeinen gelegen voor de Lichtenvoordesen Land berechting te mogen voortgaan voor een summe van 1412 gl. 5 str. salvo calculo et deducto probabili soluto heercoomende van verdient salaris en gedane verschot in zaken van glte garrit harckinck zalige. tot de effective betaling en volle verwin en uitvoeren tot en verzochte dat voorglte toestemming en octrooi alhieten prothocol voor de gebeur moge insereert off gebracht en geregisteert worden als mede het opgevolgde inbeslagname, aanhouding van/op de dag de 20 novemb. 1692 geregistreert in conformite van d’ordre en forme over t’houden van een landgoed prothocol en register over opdrachten en effectatien van onvoerende goederen in de graeffschap zutphen de 28en junij vastgesteld, en zo ten effecte en einde van affectie en preferentis op de genoemde (voor genoemde). halven Vragerdersen thiende en goedtien have en voordese appertinentis voor voorschrevene. summe van 1412 gln. en 5 str. van de tijd af van verleende toestemming en octrooi en verder daarop gedane en geexplarteerde inbeslagname, aanhouding voorschrevene. en als zodanig verdere effecte en einde van voorschrevene. ordinaire, gewoon(lijk), normaal, gebruikelijk, in de regel en forme ‘t houden van een landgoed prothocol. volgt tenor van het toestemming en octrooi in voorstaande vermelt. h. welme. ls. uitreksel uit het leenprothocol van de Here van de cloese. ik jacob schimmelpenninck vander Oien heer tot die cloese de gecommiteerde raad van state van de vereenigde nederlanden sckoltur tot zutphen als hij die aan een lagere een Aleen@ in bezit (te leen) geeft, zoals beschreven in een leenverhouding van de Vragerdersen thiend en het landgoed have met zijn appertientien, daar veroordelen en certificere hiermede als hij die aan een lagere een Aleen@ in bezit (te leen) geeft, zoals beschreven in een leenverhouding oircond leenmannen de heer herman henrick schimmelpenninck vander Oien Here tot langhen scholtis tot lochum die in het bezit was van een Aleen@ en zorg draagt voor de uitvoering van de beschreven leenverhoudi van de hoogheid wisch, en jan te winckel burgermeester. tot lochem die in het bezit was van een Aleen@ en zorg draagt voor de uitvoering van de beschreven leenverhoudi van hemmekinck bij verstek van gewone leenmannen, dat voor mij in vorige kwaliteit verschenen is dr. michiel van basten, en heeft verzocht toestemming en octrooi un op de halve vragerschenthiende en het landgoed have met zijn appertinentien de weduwe. e. erfgenamen van overleden gerrit harckinck toebehoorden, te mogen prodederen voor een bedrag van 1412 carl. gulden 5 str. salvo caculto et deducto ... ... was ondertekent j. schimmelpenninck l.p. vander oije advocaat met het voornemens. leenextract van de heer van de cloese. johan westenberg, volgens de landsrechten .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./