Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

103

Document datum

11-6-1697

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Idem reculit door ordre des richters en uijt den naeme van Chirurgijn Rickolt Jan in de Haar en Herman Rentinck aengeseght te hebben sich den turff soo sij buijten sijn weten en consent op sijn veen geteecken hebben sich niet te kroedigen en te laeten staen, dat hij sunsten wijders haer daervoor soude actioneren, en dat Rentinck sulx sijn broeder in Vrageren mede soude bekent maecken. Acte den 11 junij 1697.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

idem reculit door ordinaire, gewoon(lijk), normaal, gebruikelijk, in de regel van de rechters en uit de name van chirurgijn rickolt jan in de haar en herman rentinck gemeld te hebben zich de turff wanneer zij buiten zijn weten en toestemming op zijn veen geteecken hebben zich niets te kroedigen en te cijnshouders staan, dat hij sunsten verder haar daarvoor zou actioneren, en dat rentinck zo zijn broer in Vragender mede zou bekent maken. acte de 11 junij 1697 .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./