Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

101

Document datum

4-6-1697

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Den vaeght Peter Bruijninck relateert met consent des richters en uijt den naeme van Warner Lanckveldes den bouman Plate van Hervelde aengeseght dat hij die gedaene indracht aen sijn veen sounde instaet laeten tot dat den rentmr. Wussinck wr. quam om alsdan met den ger. het een in oogenschijn te nemen tot voorcoominge van verdere risiteren op costen, sunsten dat hij sulx sounde laeten risteren op costen van ongelijck. Waerop glten Plate geantwoordt hij konden en derselfs niet wachten hij wilde voortvaeren met steecken. Acte den 4 junij 1697.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

de vraagt peter Bruinink verklaart met toestemming van de rechters en uit de name van warner lanckveldes de landbouwer, boer stalen uitrustingsstukken die boven de halsberg werden gedragen van hervelde gemeld dat hij die gedane indracht aan zijn veen zouden instaet cijnshouders tot dat de rentmr. wussinck wr. quam om als dan met de ger. het een in oogenschijn te nemen tot voorcoominge van verdere risiteren op kosten, sunsten dat hij zo zouden cijnshouders risteren op kosten van ongelijck. waarop betalingen stalen uitrustingsstukken die boven de halsberg werden gedragen geantwoordt hij konden en derselfs niets wachten hij wilde verder gaan met steecken. acte de 4 junij 1697 .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./