Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

1

Document datum

21-1-1696

Document soort

pagina

1,00 t/m 1,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

prothocol de in het jaar 1696 ------------------------------------------ maart 21 januari 1696 richter christiaan stump ceurnoten berendt huijinck herman crabbenborgh verschenen jan ten bussche en Elisabet evers zijn huijsvrouw en verder Aeltjen mentinck weduwe van overleden teuwes ten bussche, en verder van hun dochter anna ten bussche weduwe van n. de groen in zijn leven pastor tot hengelo voor haar selven en zij zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken Aeltjen mede uit naems van haar twee afwezige dochters geassisteert met de bijzitter herman Krabbenborg als haren (hun) beiden hiertoe gekozen en verleenden voogd, en bekenden voor en haren (hun) eennn eerljke erfkoop, voor een wel en te dancke beteaelde geldbedrag erfelijk en eeuwighlijck overgelaten en verkocht te hebben, gelijkck zij overdragen en overdragen de kracht? deze aan tonnis Verwoold Aeltjen leefen echtgenoten en haar erven, te weten jan ten bussche drie achste deel en altien mentinck met haar kinderen twee achste deel van het vast goed in tegenstelling tot leengoed en landgoed gierkinck en daarbij aen gekochte onderwerencamp wanneer en als het zichzelf in deze domeinen lichtenvoorde beurschap vrageren met zijn ap- en afhankelijkheden, notoirlijck van vrij en eigen bezit is gelegen. dezes in maten de genoemde (voor genoemde). gecedeert getransporteert en uitgaan, daarop met hand en monde bevestigd en afzien van waar en waarheid gepresteerd, na vergoed echte. alles zonder kwade opzet. Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen) .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./