Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

99

Document datum

13-4-1742

Document soort

pagina

16,00 t/m 16,00

Tekst

1742. Den 13 aprill Janna Hoofts wed. van Jan van Bronckhorst, geassisteert met haaren schoonvader Goosewijn van Bronckhorst, en met dessen vollenkoomen consent, meede tot erlegginge van een capitaal ad 400 guldn. soo van Jannis Poelhuijs opgenoomen hadden, weederom van de dijakonije ofte huijsarmen alhijr opgenoomen ende ontfangen eene capitiale summa ad driehondert caroli guldens, en daervoor verbonden in specie haar huijs en hoff daaraghter alhijr op den Rapenborgh kennelijck, oock haar bouwlant op den Schatbergh en Clughtjen alles nader en breeder bij de acte ten prothocolle te zien, quo relatio.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1742. de 13 april janna hoofts weduwe. van jan van bronckhorst, geassisteert door haar schoonvader goosewijn van bronckhorst, en met van hun volkomen toestemming, mede tot voorleggingen van een kapitaal ad 400 guldn. wanneer van jannis Poelhuis ingeschreven hadden, weer van de dijakonije of Armenhuis alhier ingeschreven en ontvangen een capitiale som ad driehondert gouden (zilveren) guldens, en daarvoor met als onderpand in contact geld haar huis en hoff daarachter alhier op de rapenborgh kennelijk, ook haar akkerland op de schatbergh en clughtjen alles nader en Breder bij de acte ten prothocol te zien, waarnaar hierbij verwezen wordt .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./