Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

97

Document datum

2-2-1742

Document soort

pagina

16,00 t/m 16,00

Tekst

1742. Den 2 febrij. Doc. Daniel Haack als volm. van Geertruijd te Hoffsteede wed. Tonnis ten Hoffstee, en erftuijterse haare kinderen peijndinge versoght, op de gereede goederen van Jan Hollewegh, voor een capitaal ad hondert gulden cum interesse breeder bijt prthocoll. q.r. Den 2 maart meede peijndinge op de ongereede goederen gedaan, vide prothocoll. qr.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1742. de 2 febrij. doctor. daniel haack als volmachtiger. van geertruijd te hoffsteede weduwe. tonnis ten hoffstee, en erftuijterse haar kinderen beslagname verzocht, op de roerende goederen van jan hollewegh, voor een kapitaal ad hondert gulden met rente Breder bijt prthocoll. q.r. den 2 maart mede beslagname op de onroerende goederen gedaan, zie prothocol. qr .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./