Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

93

Document datum

4-8-1740

Document soort

pagina

15,00 t/m 15,00

Tekst

1740. Den 4 augusti de heer righter F.H. Stumph bij eene gerightelijcke distractie aan sigh gekoft en verkreegen den hoff van wijlen Harmen Schrader en Sara Maassen, breder bij t prthocoll quo relatio. Den 8 octob. 1740 de penningen pro quota overgetelt als bij't prothocoll meede te sien q.s.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1740. de 4 van augustus de heer rechter f.h. stumph bij een gerightelijcke overdracht van het eigendomsrecht aan zich verkocht en verkreegen de hoff van overleden harmen schrader en sara maassen, breder bij t prthocoll waarnaar hierbij verwezen wordt. de 8 oktober. 1740 het geld voor, ten behoeve van, in plaats van quota overgetelt als bij't prothocol mede te zien q.s .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./